Jesteś tutaj

SN51SDA - Staropolskie Dni Aktywności

We wtorek 7.02.2012 r rozpoczynamy pracę na pasmach jako stacja wiodąca w tegorocznej już III edycji Staropolskich Dni Aktywności pod znakiem okolicznościowym SN51SDA.
Akcja potrwa do 20 lutego 2012 r.

STAROPOLSKIE DNI AKTYWNOŚCI

Edycja 2012 – Regulamin

1. Cel: Aktywacja stacji Staropolskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców oraz popularyzacja dyplomu „Zagłębie Staropolskie”.

2. Organizator: Staropolski Oddział Terenowy PZK - OT51

3. Termin: Od 07 lutego 0:00 UTC do 20 lutego godzina 23:59 UTC 2012 roku.

4. Uczestnicy: Wszystkie amatorskie stacje nasłuchowe i nadawcze.

5. Certyfikat – warunki zdobycia:

Każda stacja nadawcza, która zdobędzie minimum 51 punktów wg poniższego klucza:

10 pkt za QSO ze stacją SN51SDA (Staropolskie Dni Aktywności)

5 pkt za QSO ze stacjami SN51ATY, SN51BTY, SN51DPV, SN51FBX, SN51LTL,

SN51OEK, SN51OTA, SN51SEW, SN51WPA.

1 pkt za QSO z pozostałymi stacjami indywidualnymi i klubowymi należącymi do

OT51 (wykaz stacji jest dostępny na stronie www.ot51.pl ).

Do punktacji zalicza się łączności przez przemienniki, jednak połączenia cross mode/band nie będą zaliczane. Łączności można powtarzać na innym paśmie lub inną emisją, jednak nie więcej jak 3 za każde pasmo (po jednej CW, SSB, DIGI) Dla nasłuchowców certyfikat dostępny na tych samych warunkach, z tym, że nasłuch powinien zawierać znaki obu korespondentów.

Zgłoszenie należy przesłać e'mailem na adres sp7lft(at)gmail.com w terminie do końca lutego. W temacie wiadomości podajemy tylko znak wywoławczy i rodzaj certyfikatu. Wykaz łączności należy przesłać jako załącznik, wykorzystując formularz zgłoszenia na dyplom obowiązujący w PZK. W treści proszę podać adres pocztowy do wysyłki.

Certyfikaty przyznawane w ramach „Staropolskich Dni Aktywności” są w formie elektronicznej (bezpłatne jako plik PDF) oraz w formie tradycyjnej, kolorowy wydruk formatu A4 (opłata 10 zł na konto: 27 1440 1215 0000 0000 1000 1129 Oddział Terenowy PZK OT-51). W tytule przelewu należy koniecznie podać znak wywoławczy !

6. Dodatkowe nagrody: dla trzech stacji nadawczych spoza Oddziału Staropolskiego, które zdobędą największą ilość punktów, przewidziano nagrody rzeczowe związane z tematyką krótkofalarską. Przy równej ilości punktów decyduje czas między pierwszą a ostatnią łącznością.

7. Uwagi końcowe: Certyfikaty i nagrody będą rozesłane w terminie do 30 kwietnia 2012 roku.

Za organizatora Paweł Piotrowski SP7LFT.